ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ให้พรบุคลากร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.40 น. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกันมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ