สพป.สระแก้วเขต 2 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแสดงความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง ได้แก่ นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ จากนั้นได้มอบชุดกีฬาสำหรับใส่ออกกำลังกายทุกวันพุธให้กับบุคลากรในสังกัด ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ