สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมคัดเลือกครูดีศรีสระแก้ว

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และสายผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี โดยมีนายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.2565 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ