ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน โดยมีนายวีรพงศ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี เป็นผู้อำนวยการฝึก

สอบถามได้นะคะ