สพป.สระแก้ว ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE safety Center) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ