สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้กับนักเรียนผู้ประสบสภาวะยากลำบาก

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินกองทุนคนรักเด็กให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาสภาวะยากลำบาก และเจ็บป่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. เด็กชายวุฒิชัย นามไพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ซึ่งประสบปัญหาสภาวะยากจน
  2. เด็กหญิงนิสา แก้วแสวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ซึ่งได้รับการผ่าตัดไส้ติ่ง
สอบถามได้นะคะ