ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 18-19 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

สอบถามได้นะคะ