รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเรือ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด และโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครู และนักเรียน และมอบชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง Antigent test kid ให้กับโรงเรียน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายสมจิตร สิงหวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ นายสำรวม มีอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

สอบถามได้นะคะ