การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ

        เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบระดับประเทศ “สระแก้วโมเดล” จังหวัดสระแก้ว สถานที่ ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

        🎀นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเชื่อมั่นและการพัฒนาการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” (TRUST & Donext โครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว)นายจักรพงษ์  พันธุ์โชติ  นายอำเภอวัฒนานคร กล่าวต้อนรับ นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวรายงาน

        #กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย

        🔶พิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

        – สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 192 คน

        – สพม.สระแก้ว จำนวน 23 คน

        🔶พิธีมอบสัญลักษณ์โรงเรียนปลอดภัย

        🔶พิธีมอบธงโรงเรียนคุณภาพ สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน

        🔶การเยี่ยมชมนิทรรศการ

        🔶การปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก

สอบถามได้นะคะ