กิจกรรมหน้าเสาธงของเขตพื้นที่สุจริต

สพป.สระแก้วเขต ๒ #เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป , นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน , นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแสดงความเข็มแข็งขององค์กร

ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง ได้แก่ นายผสุ ขุนหาญ และผู้เชิญธงชาติ ได้แก่ นางสาวทิวาพร จำปาเทศ และ นายวิชิราวุธ กองเพชร

🌸ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์

🌸กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ