“ปลูกกล้วยคนละหน่อ ขนุนคนละต้น”

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565••

⏰เวลา 16.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ทำกิจกรรม “ปลูกกล้วยคนละหน่อ ขนุนคนละต้น” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ดอกผลความยั่งยืน

➡️โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้ให้โอวาท และวัตถุประสงค์ความสำคัญของกิจกรรม

➡️สถานที่ปลูก บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และบริเวณแนวรั้วด้านหลังโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินกิจกรรม “ปลูกกล้วยคนละหน่อ ขนุนคนละต้น” เพื่อสร้างความสามัคคี และเป็นประโยชน์ในภาคหน้า ในการนี้เป็นอย่างดี

🟥ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🟥งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ