ผ้าป่า “100 ปี อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา”

━━━━━━━━━━━━━━━━┒

••วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.••

┖━━━━━━━━━━━━━━━━┚

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป ,นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “100 ปี อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา” เพื่อตั้งเป็นกองทุน 100 ปี ศรีวัฒนา

🔶นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

🔶นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรี ตำบลวัฒนานคร/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์

🔶นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กล่าวต้อนรับ

🟠สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

✅ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

✅งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ