พิธี“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18” เยือนกาสรกสิวิทย์ ถอดบทเรียน #คนสอนควาย_ควายสอนคน โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว และได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18” โดยมีพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน
ณ โรงเรียนการสรกสิวิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ