“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สัญจร ที่สระแก้ว

#พุธเช้าข่าว สพฐ.สัญจร ครั้งที่ 18/2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นตัวแทนการออกอากาศ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สัญจร ครั้งที่ 18/2565 ซึ่งดำเนินรายการ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

#โดยมีประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่

1. ความปลอดภัยในสถานศึกษา

2.โรงเรียนคุณภาพชุมชน

#ผู้ร่วมดำเนินรายการ ดังนี้

– นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

– นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

– ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

– นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

การร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

สอบถามได้นะคะ