รมต.และคณะเยี่ยม ร.ร.บ้านท่าเกวียน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเกวียน โดยมี นางวารินทร์ เสมาล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียนคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมสอบถามการดำเนินการของโรงเรียน การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน

สอบถามได้นะคะ