สพป.สระแก้ว เขต 2 เขตพื้นที่สุจริต

สพป.สระแก้วเขต ๒ #เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแสดงความเข็มแข็งขององค์กร

โดย นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะสื่อสารผู้สูงวัยอย่างสุขใจในยุค 5 G สามารถส่งรายชื่อได้ที่ https://forms.gle/xS6y1S337BrsRLPJ6

ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง ได้แก่ นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ และผู้เชิญธงชาติ ได้แก่ นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ และ นายศิรายุพงษ์ กุสโล

❤️ภาพ/ข่าว นางสาวทิวาพร จำปาเทศ

สอบถามได้นะคะ