กรม ทพ.13 มาช่วยปรับภูมิทัศน์

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้รับความร่วมมือจาก กรมทหารพรานที่ 13 ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา

ภาพถ่าย : ครูนิตญา สุขแสวง, ครูวิภาวดี หาญประสพ

เนื้อข่าว : นางสาวนภาพร เงินทรัพย์

อำนวยการผลิต : นายวิสุทธิ์ ไซร้สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม

สอบถามได้นะคะ