กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี2565

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองวัว ร่วมเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชนบ้านคลองวัว

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 27มิถุนายน พ.ศ.2565

ถ่ายภาพ : คณะครูโรงเรียนบ้านคลองวัว

เนื้อหาข่าว : นางสาวฐิติมา วิเชียร

อำนวยการผลิต : นางณัฐสุรีย์ โภคพัชญ์กวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวัว

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!

สอบถามได้นะคะ