กิจกรรมวันสุนทรภู่เเละวันภาษาไทย ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสำรวม มีอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า อนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป โดยมีการเเสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งวาดภาพระบายสี การเเข่งขันคัดลายมือ และการจัดแสดงผลงานของนักเรียน

ภาพถ่าย : นางรัชฎาพร ภิมล

เนื้อหาข่าว : นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน

อำนวยการผลิต : นายสำรวม มีอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!

สอบถามได้นะคะ