กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนบ้านด่านจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีพระสุนทรโวหาร(ภู่) กวีคนสำคัญของไทยและของโลก โดยมีพิธีสดุดีสุนทรภู่ การแสดงละครอิงบทประพันธ์ของสุนทรภู่ การประกวดแต่งกายตัวละครจากวรรณกรรมของสุนทรภู่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง และการตอบคำถามชิงรางวัล

ถ่ายภาพ นางสาวกมลวรรณ บุญเลิศ

เนื้อหาข่าว นางสาวรวิภา มั่งคั่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านด่าน

อำนวยการผลิต นายธนยง สีมาคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน

สอบถามได้นะคะ