กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมีนายปราจีน โสดาราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินผาสุก เป็นประธานในพิธี ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงครู และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

สอบถามได้นะคะ