กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทับทิมสยาม 03 รวมถึงผู้นำชุมชน ชาวบ้านหมู่บ้านทับทิมสยาม 03 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร รวมถึงกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี.

ถ่ายภาพ : นายเทิดภูมิ มั่งมูล

เนื้อหาข่าว : นายเทิดภูมิ มั่งมูล

อำนวยการผลิต : นางสุนันต์ทา ก้อนโทนพะเนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม 03

>>>ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<

สอบถามได้นะคะ