กิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย” ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ได้จัดกิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของท่านพระสุนทรโวหาร(ภู่)
  • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา “แฟนพันธุ์แท้ สุนทรภู่”
  • กิจกรรมแข่งขันระบายสี
  • กิจกรรมเเข่งขันคัดลายมือ
  • กิจกรรมแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
  • กิจกรรมแข่งขันเขียนตามคำบอก

และจะดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสามลำดับแรก และรางวัลชมเชยของแต่ละกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเพียรศักดิ์ วันแอเลาะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท

ถ่ายภาพ : นางจุฑามาส กรจับ

เนื้อหาข่าว : นางสาวกุลธิดา วันเพ็ญ

อำนวยการผลิต : นายเพียรศักดิ์ วันแอเลาะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของท่านพระสุนทรโวหาร(ภู่)
กิจกรรมแข่งขันเขียนตามคำบอก
กิจกรรมแข่งขันเขียนตามคำบอก
กิจกรรมแข่งขันเขียนตามคำบอก
กิจกรรมแข่งขันระบายสี
กิจกรรมแข่งขันระบายสี
สอบถามได้นะคะ