ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทับใหม่ ได้ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(อาคารอินทนิล) โดยมีนายธนพิพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใหม่ เข้าร่วมในพิธี

ภาพทั้งหมด

สอบถามได้นะคะ