ธรรมะละอบาย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบีกริม ได้จัดกิจกรรมธรรมะละอบาย เพื่อปลูกฝังจิตใจให้นักเรียนมีสติ ในการเรียนและดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กๆ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบีกริมและนักเรียนโรงเรียนบีกริม ได้ไปทำบุญทุกวันพระ นั่งสมาธิ ฯลฯ ณ วัดบี.กริม

เครดิตภาพ จาก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบีกริม
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้จาก >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=100064050611413 <<<<

สอบถามได้นะคะ