พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน กองลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสำรอง เข้าร่วมพิธี และได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของครู นักเรียน

สอบถามได้นะคะ