พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โรงเรียนทับทิมสยาม 03 และโรงเรียนบ้านโคกแจง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ต.ทัพไทย อ. ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งมีคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประมาณ 200 คน

ถ่ายภาพ : นางสาวเกวลี ชัยบัณฑิตย์

เนื้อข่าว : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

อำนวยการผลิต : นายปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

** ชมกิจกรรมทั้งหมด **

สอบถามได้นะคะ