พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันลูกเสือ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว

การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6

ถ่ายภาพโดย คุณครูทิพยวรรณ เกตุสุข

สอบถามได้นะคะ