พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

               วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคคลาน  นายปรีดี  โสโป  รองผู้อำนวยการสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ  ทั้งนี้มีคณะลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และเนตรนารี จำนวน 186 คน รวมถึงผู้กำกับลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือได้ร่วมพิธี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามอย่างพร้อมเพรียง โดยประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ  และรองผู้กำกับลูกเสือ ที่เข้าร่วมพิธี 

               ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านโคคลาน โดย นายธีรพล  วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบพระคุณ นายปรีดี  โสโป  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และขอขอบพระคุณ  ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี ทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจัดพิธีในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ถ่ายภาพ : นายอนุวรรต อนันต์เอื้อ

เนื้อข่าว : นางสาวประลิตา วงษ์พรม

สอบถามได้นะคะ