พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองมะนาว

ถ่ายภาพ : นางสาวจิราวรรณ แก่นจักร

เนื้อหาข่าว : นายจตุพร ฉิมมาแก้ว

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด!!!

สอบถามได้นะคะ