กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนร่มเกล้า นำโดยท่านผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ได้จัดกิจกรรม “พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายปางสีดา ” ณ สนามกีฬา โรงเรียนร่มเกล้า

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพข่าวและเนื้อหา : นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ