โรงเรียนบ้านโป่งคอม ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

โรงเรียนบ้านโป่งคอม ได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคอม เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

ภาพ/ข่าว : ทัศน์พล สาคเรศ
ผู้อำนวยการผลิต : นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน

!! ชมกิจกรรมทั้งหมด !!

สอบถามได้นะคะ