มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2565

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านตุ่น นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววาสนา ใหม่พุมมา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล ให้กับนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันประกวดคัดลายมือและวาดภาพระบายสีเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

ถ่ายภาพ : นางสาววราภรณ์ คำพา ธุรการโรงเรียน

เนื้อหาข่าว : นางสาวภัสราภรณ์ วิญญายงค์ ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต : นางสาววาสนา ใหม่พุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ่น

สอบถามได้นะคะ