มอบรางวัลนักกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำปี 2565

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้โด ในการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอนุวัฒนุทิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ ในการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาของโรงเรียนได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ดังนี้
1. เด็กชายธนะพัตน์ สุขทิศ ชนะเลิศ เหรียญทอง ต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 10 – 11 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 38 กิโลกรัม
2. เด็กหญิงพิมพ์กานต์ จันวิเศษ ชนะเลิศ เหรียญทอง ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม
3. เด็กหญิงพรทิภา ถาวรสุข รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี น้ำหนักมากกว่า 44 กิโลกรัม
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุ่นสถิตย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี น้ำหนักมากกว่า 44 กิโลกรัม
5.เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุ่นสถิตย์, เด็กหญิงพรทิภา ถาวรสุข,เด็กหญิงพิมพ์กานต์ จันวิเศษ เด็กหญิงยาดาวดี ทารา รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ต่อสู้ทีมหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี
6.เด็กหญิงยาดาวดี ทารา รองชนะเลิศอันดับ 2 ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ10-11ปี น้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม
โดยรายการที่ได้เหรียญทอง และเหรียญเงิน จะได้ผ่านเข้าไปแข่งขันต่อในรอบชิงนะเลิศระดับประเทศต่อไป
ถ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศวัส สุขศรีกุลกร
เนื้อหาข่าว : นายเชาวลิตย์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนวยการผลิต : นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

!! ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด !!!

สอบถามได้นะคะ