ร่วมใจจิตรอาสา พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

         นายดนุชา บุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมติม (จิตรพลานุสนธิ์) อ.โคกสูง จ.โคกสูง และคณะครู พร้อมกำลังสำคัญจากภายนอกได้แก่

หมู่ 4 ผญ.เฉลียว จิตรพวน, ผช.ชูชาติ ,ผช.ธัญญศมณฑ์

หมู่ 7 ผญ.วีรพงษ์ เที่ยงธรรม ,ผช.ทิพย์ประภา
หมู่ 11 ผญ.เทอด วิวาห์สุข ,ผช.ศรีเฉลียว

สท.กมล จิตรเพิ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
สท.ภิสิทธิ์ สริมอรุณ
สท.บุปผา ไชยศิริภาพันธ์
สท.ดวงดาว บุญประสิทธิ์
และพี่น้องทุกๆคนทั้ง 3 หมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาบริเวณโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สอบถามได้นะคะ