วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และพิธีสวนสนาม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายพัทธพล กันเมียน หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และนางสาวสุนันทา เนียมทอง รองหัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและพิธีสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลตาพระยา โดยมีนายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา เป็นประธานในพิธี โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยได้มาร่วมเดินสวนสนามในครั้งนี้ด้วย

ถ่ายภาพ : นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์

เนื้อหาข่าว : นายโชติพัฒน์ กันพูล

อำนวยการผลิต : นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง

สอบถามได้นะคะ