โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง และ คณะ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด & การป้องกันกำจัดยุงลาย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง นำโดยนายกฤษณะ โพธิ์ร่มเย็น ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง และ คณะ อสม. บ้านบ่อนางชิง จัดกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด & การป้องกันกำจัดยุงลาย ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากผู้ปกครองและร้านค้า โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ครูอภิชัย เกศสุวรรณ และครู

ชมภาพทั้งหมด

สอบถามได้นะคะ