โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมลงแขกดำนาประจำปี 2565

9 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนาประจำปี 2565

ใน 1 วันนี้ได้อะไรมากกว่าที่คิด

1.ได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาให้อยู่คู่กับสังคมชนบทไทย

2.ได้ความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงานใกล้เคียง ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทั้งหมอตู่ คุณตารุ่ง โยกระโทก คุณพี่ดำ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่ได้อนุเคราะห์รถไถมาช่วยในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 4 คัน

3.ความร่วมมือจากท่านหัวหน้าป่าไม้ห้วยชันได้ให้พี่ๆเจ้าหน้าที่มาช่วยร่วมดำนาจนเสร็จละล่วงด้วยดี ทั้งผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้ปกครองที่ช่วยกันจนเสร็จ

4.น้ำใจจากทุกฝ่ายที่ไม่เคยลืมโรงเรียนของเรา ท่านอาจารย์สมเดช เสริมทอง พี่ผจญ โสดารม ชาวบ้าน ที่ได้มอบอาหาร เครื่องดื่มมาช่วยมากมาย ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และท่านอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนาม

5.นักเรียนได้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตที่ตรงกับบริบทของชุมชน มีความอดทน สามัคคี ความมีน้ำใจ อาจจะเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

6.ได้ข้าวเพื่อเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องไปขอรับบริจาค เราสามารถทำนาเองได้ ได้ความภาคภูมิใจ

7.ได้เรียนรู้ทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 4โรงคือโรงเรียนบ้านห้วยชัน โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา โรงเรียนบ้านท่าช้าง โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง

8.ขอบคุณฝ่ายอาหารที่ได้เตรียมอาหารตั้งแต่เช้ามืด เพื่อเป็นทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวัน

9.ขอบคุณบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยชันทุกคนที่มีความสามัคคี อดทน จนงานสำเร็จลุล่วง

10.สุดท้ายขอขอบคุณท่านผู้บริหารนายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน และครูผู้รับผิดชอบโครงการที่ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ เสียสละเพื่องานส่วนรวมโดยไม่เหน็ดเหนื่อย

ถ่ายภาพ:Kansira

เรียบเรียงโดย: นายพิภัชพงศ์ คำพล

อำนวยการโดย: นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

////ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด////

สอบถามได้นะคะ