กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง นำโดยนางวันเพ็ญ คำดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านใหม่ศรีจำปาทอง

สอบถามได้นะคะ