ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต ๒

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ พร้อมคณะครู ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับบุคคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และบุคลากร จำนวน ๕๐ ท่าน ในโครงการอบรมปฏิบัติการ การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ ค่าย “พัฒนาจิต พิชิตงาน ต่อต้านการทุจริต” ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ: ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์/ สพป.สก.๒

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ