สาธิตกีฬามวยปล้ำ

โรงเรียนร่มเกล้านำโดย ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ รองผู้อำนวยการอรัญญา วงษาคร และคณะครู จัดกิจกรรมการสาธิตกีฬามวยปล้ำ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนร่มเกล้า วัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ณ หอประชุม โรงเรียนร่มเกล้า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพข่าวและเนื้อหา : นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ