กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

✨วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565✨ นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 มอบหมายนางดอกบัว เรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนกระทำสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ณ อาคารพุทธรักษา โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

ถ่ายภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภพที่131 เนื้อหาข่าว : นางสาวชฎาพร สายจันทร์ อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

ชมภาพกิจกรรม

สอบถามได้นะคะ