แห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมี นายเชิดชัย  แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และสังฆทาน  ณ  วัดเนินขามเขาวงศ์  วัดป่าหนองผักแว่น  วัดบ้านคลองยาง และวัดวังรีทอง  การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

บทความ : นางคำพันธุ์ ตุลากัน
ภาพ : 
นางสาวกัลยาณี ยอดพุทธ ,นางสาวกมลชนก ตะเภาพงษ์
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!

สอบถามได้นะคะ