โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2565 โดยนายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน บุคลากรครู นักเรียน ชาวบ้าน ได้ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวายวัดบ้านห้วยชัน และวัดบ้านระเบาะหูกวาง ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยชัน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาแล้ว ยังได้ให้นักเรียนได้ตระหนักและเรียนรู้ความเป็นมา และความสำคัญของวันเข้าพรรษา สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีได้

****ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ