กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดผ่านศึก เพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญอีกหนึ่งประเพณีของพุทธศาสนิกชน 

สอบถามได้นะคะ