กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องไทยธรรมแด่วัดในเขตบริการของโรงเรียน

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ เป็นประธานในพิธี โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

>> กิจกรรมการชมวีดีทัศน์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมตอบปัญหาชิงรางวัล

>> กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาพัฒนาจิต

>> กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและชุดไทยธรรมแด่สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม วัดหนองสังข์ วัดเหล่าคลองกลาง และวัดสระหลวง

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ