โรงเรียนบ้านโป่งคอม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 65

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านโป่งคอม นำโดย นายเพิ่มศักดิ์ เหพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งคอม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านโป่งคอม ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งได้สืบทอดปฏิบัติกันมาโดยตลอด

ภาพ : นายทัศน์พล สาคเรศ
อำนวยการผลิต : นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน

!!!ชมภาพทั้งหมด คลิก!!!

สอบถามได้นะคะ