โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ท่านผู้อำนวยการ วิชัย นนทการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษารอบหมู่บ้านเพื่อถวายแก่วัดคลองยาง  โดยนักเรียนได้ร่วมกันทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ทุกคน

สอบถามได้นะคะ