ถวายเทียนพระราชทาน ปี 2565

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
นายศิริวัฒน์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย พร้อมด้วยคณะครู
นักเรียนโรงเรียนบ้านหันทราย และ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง เข้าร่วมพิธีอันเชิญ
เทียนพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อถวาย
ณ พระอุโบสถวัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น

ภาพข่าว : นางสาวนาตยา ทำจำรัส

เนื้อหาข่าว : นางสาวนาตยา ทำจำรัส

อำนวยการผลิต: นายศิริวัฒน์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สอบถามได้นะคะ