กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านวังรีได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางโรงเรียนบ้านวังรีได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เดินเวียนเทียนและบำเพ็ญประโยชน์รักษาความสะอาดภายในวัด

ขอขอบคุณคุณโสภี กวยสอาดที่ร่วมทำบุญเทียนพรรษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน คุณสมพร พรหมวงศ์ษาที่ได้อนุเคราะห์เครื่องเสียงในการเดินแห่เทียนพรรษา คุณครูเพชรนาถ ผลจันทร์ ที่ได้อนุเคราะห์รถในการตกแต่งแห่เทียนพรรษา คุณวีระศักดิ์ สีกาและชาวบ้าน ในหมู่บ้านวังรีทุกท่านที่ร่วมทำบุญและช่วยอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินแห่เทียนพรรษาไปยังวัดวังรีใต้และวัดใหม่บ้านวังรีของทางโรงเรียนบ้านวังรีในครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้ส่งเสริมหนุนนำทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางธรรม และในหน้าที่การงาน

สอบถามได้นะคะ